Gats considera la combinació reflexió / acció com una eina per a incorporar valors socials que possibilitin en l’individu una capacitat de crítica i autocrítica, de posicionament i actuació en el mitjà i en el seu entorn social, que afavoreixin el desenvolupament i l’articulació d’accions per a la transformació social responsables, justes, compromeses, conscients i perdurables en el temps.