Orígens

La Fundació Cívica Esperanzah és un fruït directe del Festival Esperanzah!

Gràcies a una donació de 30.000 euros que ens hem pogut constituir. Destinem els nostres recursos a actuacions socials, econòmiques, culturals, comunitàries i/o ambientals amb l’objectiu de garantir l’accés a uns drets bàsics de la ciutadania.

Apostem pel treball en xarxa amb organitzacions consolidades al territori i amb un gran impacte en els seus projectes. Les principals entitats impulsores de la Fundació Cívica Esperanzah són:

Gats. Grups associats pel treball social, cultural, comunitari i ambiental orientats a la transformació social.

Saó Prat. Associació orientada a atendre necessitats, especialment en el camp dels joves en situació de risc laboral, a través de projectes de caire educatiu, formatiu i d’integració en el món de treball.

Som Connexió. La cooperativa sense afany de lucre que ofereix serveis de telefonia i accés a Internet a persones per avançar cap a una sobirania d’infraestructures i serveis de telecomunicacions.

Centre de Promoció Social Francesc Palau. Associació que treballa per impulsar les persones i especialment aquelles mes vulnerables, perquè milloren les seves possibilitats de promoció a través de l’acollida, l’orientació, l’acompanyament, l’intercanvi i la formació.

Segueix el canvi, estigues al dia!