Herències i llegats

Segueix contribuint a fer un altre món possible

Pots fer que la Fundació Cívica Esperanzah sigui hereva, cohereva o llegatària del teu patrimoni, no importa si és gran o petit, qualsevol aportació compta. Pots llegar diners en efectiu, béns mobles i immobles o valors financers, en funció de les teves circumstàncies i desitjos.

Gràcies per unir-te a les persones que, com tu, saben que un altre món és possible.

Dubtes més freqüents

1. Per què és important fer un testament?
Un testament és una declaració de voluntat escrita a través de la qual assignes qui seran els destinataris dels teus béns quan tu ja no hi siguis. És una manera fàcil i ràpida de deixar clars els teus desitjos i de fer més pràctics els tràmits de la família a l’hora de repartir el patrimoni.

El més recomanable és comptar amb l’assessorament d’un notari i evitar així malentesos o dificultats entre els familiars quan ja no hi siguis. L’import del tràmit oscil·la entre els 38 i 60 euros.

2. Com puc fer un testament a favor d’Arrels?
Si decideixes destinar una part de la teva herència a la Fundació Cívica Esperanzah hauràs d’especificar davant de notari les següents dades identificatives: Fundació Cívica Esperanzah amb NIF G66827643 i domicili social a carrer Riu Llobregat, 47, baixos, 08820 El Prat de Llobregat (Barcelona).

3. Com utilitzarà la fundació la meva aportació?
Tots els béns que rebi Fundació Cívica Esperanzah estaran destinats a assegurar, mantenir i ampliar els projectes dins els nostres àmbits d’actuació.

4. Què ha de contenir el testament?
A l’hora de realitzar el testament cal especificar a qui vols deixar els béns i de quina manera vols repartir-los, tot i que no és obligatori concretar quins béns s’assignen a cada hereu. A més, també es pot limitar la data o l’edat en què un determinat bé passarà a ser propietat d’un hereu.

5. Què passa si no faig testament?
Si no realitzes el testament, cal fer una declaració d’hereus i, en cas que no n’hi hagi, tots els béns s’assignaran a l’Estat o a la Comunitat Autònoma corresponent.

6. Què és un llegat?
Un llegat és l’assignació d’un o diversos béns a una o més persones físiques o institucions determinades.

7. Què és una herència?
És també l’assignació de tots o una part dels béns a una o diverses persones. En aquest cas l’hereu contreu també els drets i obligacions que es derivin del testament.

8. Com afectarà el meu llegat als meus possibles hereus?
Si tens hereus forçosos o legitimaris (és a dir, aquells que per imperatiu legal tenen dret a rebre part de l’herència) no t’has de preocupar ja que sempre es respectaran els seus drets. Ells rebran la part que els correspon i tu podràs decidir com repartir la resta del patrimoni.

9. Puc canviar el meu testament?
Sempre que ho desitgis podràs modificar el teu testament. Si decideixes afegir la Fundació Cívica Esperanzah com a beneficiària, només has de contactar amb el notari per sol·licitar el canvi. El testament nou i més recent serà el que tindrà validesa a partir d’aquest moment.

10. Què passa amb l’impost de successions en cas d’incloure la Fundació Cívica Esperanzah al testament?
La part d’herència que atorguis a la Fundació Cívica Esperanzah quedarà exempta de pagar l’impost de successions i donacions ja que es tracta d’una organització sense ànim de lucre.

11. Com sabrà la Fundació Cívica Esperanzah que l’he inclòs al meu testament?
El notari encarregat de realitzar el testament està obligat a comunicar a la Fundació Cívica Esperanzah la deixa de l’herència després de la defunció del testador. De totes maneres, si has fet hereva o llegatària del teu patrimoni a la Fundació Cívica Esperanzah i ens ho vols comunicar, pots trucar-nos al 93 379 56 37 o escriure’ns a info@fundacioesperanzah.org Moltes gràcies!

Segueix el canvi, estigues al dia!